KETERANGAN :

1. SELUBUNG LUAR
2. ISOLASI
3. PENGHANTAR
4. LAPISAN YARN